TEAVE: Toronto Eesti Maja – 2018/ UPDATE: Toronto Estonian House – 2018

--- Estonian Below ---

UPDATE: Toronto Estonian House – 2018

 • The process to define alternatives for Toronto Estonian House 2018 continues to move forward.
 • The RFQ (request for qualifications) process is now complete.
 • The Estonian House Executive Board shortlisted all qualified potential developer candidates and invited these proponents to participate in the RFP (request for proposal).
 • The RFP was drafted and distributed; proponents had 2 months to complete their detailed proposal
 • The RFP process requires proponents to write up a long report detailing a proposal that meets the outlined criteria for Estonian House 2018. Not only does it include descriptions, financials, and preliminary plans but also puts forth a team of multi-disciplinary consultants.
 • Currently proponents are presenting their initial proposals to the Estonian House Executive Board.
 • The details around this process are very sensitive and therefore, must be kept confidential.
 • The next step involves negotiation between The Estonian House Executive Board and the proponents, to ensure the needs of Estonian House 2018 are met and the contract details have been thoroughly fleshed out.
 • The Estonian House Executive Board will be in a position to communicate details to our community at large as soon as these negotiations are complete. At that point we will have information to present to all the stakeholders, shareholders and the Estonian Community that we serve.
 • We reiterate, that any decisions that The Estonian House Executive Board makes concerning this matter will be subject to the approval of the Estonian House shareholders.

We look forward to staying in touch. Add comments or email us any questions.

--- Eesti Keeles ---

Toronto Eesti Maja 2018 tuleviku alternatiivide määratlemise protsess liigub edasi kindlal sammul.

 • Nõudlus kvalifikatsioonideks (RFQ-request for qualifications) protsess kinnisvaraarendajatelt (pakkujad) on jõudnud lõpule.
 • Kvalifitseeritud potentsiaalsete pakkujate väljavalitute nimekiri on Eesti Maja juhatuse poolt tehtud ja nendelt on palutud osaleda RFP ettepanekute (request for proposals) esitlemisega, mis vastavad nõuetele.
 • RFP oli koostatud ja laiali saadetud; pakkujatel oli 2 kuud aega oma detailplaneeringud sisse anda.
 • RFP protsess nõuab, et pakkujad valmistavad täiusliku raporti, milles on detailne ettepanek, mis vastab Eesti Maja 2018 uue ehitamise nõuetele. Peale projektiks vajalike kirjelduse, majanduseelarve ja algsete ehitusplaanide on ka ettepanekus vaja esitada vastav ekspertkonsultantide töögrupp.
 • Pakkujad esitavad hetkel oma ettepanekuid Eesti Maja juhatusele. Detailide käsitlemine on selles asjaajamises äärmiselt delikaatne arvestades konkurentsieelisega.
 • Järgmine samm vajab läbirääkimisi Eesti Maja juhatuse ja pakkujate vahel kindlustades, et kõik Eesti Maja 2018 vajadused saavad täidetud ja, et kõik lepingulised detailid on paigas.
 • Niipea, kui läbirääkimised pakkujatega on lõpule jõudnud saab Eesti Maja juhatus detailid teatavaks teha meie ühiskonnale. Ainult siis on võimalik põhjalikult informeerida kõiki asjaosalisi, aktsionäre ning eesti ühiskonda.On põhjust uuesti korrata, et kõik otsused, mida Eesti Maja juhatus teeb selles asjas ei ole lõplikud ja vajavad tingimata Eesti Maja aktsionäride kinnitamist ja heaks kiitmist täiskogu poolt.

Kui tahad teateid saada – press the follow button on the bottom left and add your email address.