Questions from the Community

--- Estonian below ---

The Eesti Maja Juhatus has collected some commonly asked questions from the community to publish along with the answers. We hope that you find these answers helpful and interesting. If you have more questions you’d like to add for inclusion in the next article please email them to:  Tonu Orav Tonu@estohouse.com before January 31st.

1) What are the results of the RFP process?  How many proposals did you get? What are they looking like?

Currently there is one proposal from the submissions, which is looking favorable. We are now negotiating with the organization to ensure that our needs are met and each detail has been defined to avoid surprises later. We are currently in confidential discussions with them to see if we can reach initial agreement that would satisfy the needs of the community.

2) Is the vision for Eesti Maja Tulevik looking attainable? If not, what are the compromises that will be required?

Yes. It is looking attainable. As mentioned we are still in the midst of negotiating the specifics and at this juncture it is unknown what we will need to compromise on. The main unknown variable is obtainable zoning for our property. The zoning affects the profitability the property and therefore affects our bottom line.

3) What are the current unknowns and issues in the process that need to be resolved?

Zoning and density are yet to be resolved.

4)  What are the current estimated timelines to tenant move out date?

It is too early to be sure of these timelines. The goal for completing Eesti Maja is 2018. We expect tenants will have to move out of the building for 1-2 years.

5)  Will the redevelopment be able to provide sustainable financing for the Estonian House?  How much of this financing is projected to come from Estonian tenants?  Will Eesti koolid and other organizations be required to pay rent?

Yes, it is foreseen that all tenants will be required to pay some amount of rent. The EM must be financially sustainable. Eesti Maja will give Estonian organizations the best discount it can afford while maintaining its financial sustainability. Our goals is to build a space that is affordable, attractive and supports all the Estonian organizations.

As you can see there are a lot of questions that it is too early to be able to answer accurately. We would love to have clarity and be able to tell everyone specifics but unfortunately these types of negotiations and processes take time to do them right. We will tell you as much as we can when we know it. Thank you for your patience. We are also very excited and want to know the answers to everything but are similarly forced to follow the standard process and will only find out as more details are confirmed.
We look forward to your questions. Please submit them and we will include the most popular questions and answers in our next article.

———— Eesti Keeles ———–

Eesti Maja vastused ühiskonna küsimustele Toronto Eesti Maja juhatus on meie ühiskonnalt kogunud sageli ülestõusvaid küsimusi milled saavad koos vastustega ilmutatud Eesti Maja 2018 blogil ning samuti ajakirjanduses. Loodame, et saate mõnigaid vastusi enda küsimustele ja leiate nendes abi. Kui soovite lisada küsimusi järgmise artikkli ilmumiseks siis palume need saata e-postiga Tõnu Oravale aadressile tonu@estohouse.com ennem 31. jaanuari 2014.

1) Millised on RFP protsessi tulemused? Kui mitu pakumist sisse tuli? Kuidas need paistavad?

Oleme sisse tulnud ettepanekutest valinud ühe pakkumise mis tundub olevat sobiv. Valitud firmaga on läbirääkimised alganud kindlustamaks, et kõikidele meie vajadusetele on vastu tuldud ning iga detail defineeritud vältimaks hilisemaid üllatusi. Hetkel käivad nendega konfidentsiaalsed arutelud.

2) Kas uue Eesti Maja tuleviku visioon tundub saavutatav? Kui mitte siis missuguseid kompromisse oleks vaja teha?

Jah, paistab olema saavutatav. Nagu mainitud käsil on detailide väljatöötamise protsess ja on veel etteteadmatu kompromisside tegemise vajadusi. Peamine teadmata takistus võib olla meie kinnisvara maakasutuse määruse ümberreguleerimine. Effektiivne maakasutamine mõjutab meie kasumit.

3) Mis on praegused küsimused milled vajavad vastuseid?

Maakasutuse- määramine ja ehitamise tihedus vajavad selgutamist.

4) Millal on praeguste Eesti Maja üürnike arvatav väljakolimisaeg?

On veel vara seda aega prognoosida. Eesti Maja ehitamise valmimisaja siht on aasta 2018. Ehitamise ajal peavad üürnikud kolima teisale arvatavasti 1ks kuni 2ks aastaks.

5) Kas ümberehitamine varub Eesti Maja jätkusuutlikut majandamist? Kui võrd suur osa sellest majandamisest tuleb eesti üürnikelt? Kas eesti koolid ja teised organisatsioonid peavad üüri maksma?

Jah, on ettenähtud, et kõik Eesti Maja kasutajad peavad mingil määral üüri maksma. Eesti Maja peab olema majanduslikult jätkusuutlik. Eesti Maja annab kõigile eesti organisatsioonidele kõige odavamaid võimalike üüritingimusi kinni pidades majanduslike jätkusuutlikusest. Meie eesmärk on võimaldada kättesaadava ja veetleva ehitise mis täidabkõikide eesti organisatsioonide vajadusi.

Nagu näete, siin on tohutuid palju küsimusi ja on veel liiga vara nendele anda tabavaid ja konkreetseid vastuseid. Hea meelega annaksime selgeid ja spetsiifilisi vastuseid kuid antud olukord vajab konfidentsaalseid läbirääkimisi ja nõupidamisi, et asjad kulgeks õigesti. Avaldame mida saame aeg ajalt ning millal me tohime. Täname teid kõiki kannatlikuse eest. Oleme ise ka samuti erutatud ja tahaksime kohe, kohe vastuseid kuid oleme sunnitud järgima nõuetele vastavaid protsetuure ja saame otsuseid ainult siis avaldada kui on rohkelt detailid kinnitamist saanud.xx