Recap of AGM – English and Eesti Keeles

--- Estonian Below ---

At last week’s AGM the Eesti Maja Board made presentations about the process to get to a new Estonian House. This is a brief update on where things stand. First, to recap: our building needs repairs to the tune of millions of dollars. Over the last several years we have been consulting the community on wants and needs for a new Eesti Maja by contacting various organizations and leaders. We want to know what everyone thinks so that we can find a solution that satisfies the majority and results in a rejuvenated Eesti Maja that is well loved and well used by our community. Our challenge now is to find a way to afford the work. The Estonian House does not have several million dollars in the bank account. But we do have a very valuable asset: our parcel of land. With this asset we hope to attract partners who can come up with viable solutions.

To that end we have issued a Request for Qualifications (RFQ) inviting any interested parties to put forward their technical qualifications. From these applicants we will invite qualified partners to engage in a Request for Proposals process (RFP). The output of the RFP will be a set of viable proposals for a new Eesti Maja building, together with proposed uses for the land that would generate the missing capital.

It’s very important to understand we have not made any decisions about whether to move to a new property. Nothing has been decided yet, and in fact we do not want to move our Eesti Maja if at all possible. This has been a great location for us for years. That said, we are duty-bound to consider all options, and so the RFP/RFQ process is open-ended on this… respondents are free to propose any viable way of using the existing site, or any viable way of moving forward on new land.

Once we have concrete proposals on the table from potential partners we will hold a shareholder vote to ensure everyone has a say and we get the best outcomes for the community. This will be a great step forward; before this process started we didn’t have any REAL options to choose from.

This is an exciting process and only the beginning. We’ll need to work hard together to figure out what is best for the community and stakeholders overall. As things move forward we’ll continue to post updates here and in Eesti Elu. And when we do come to a major decision point we look forward to involving everyone in a shareholder vote.

Onwards and upwards!

— Eesti Maja Board

--- Eesti Keeles ---

Mineval nädalal Eesti Maja aastakoosolekul Eesti Maja juhatus esitas oma seisukohti uue Eesti Maja rajamiseks. Siinjuures on nendest lühike kokkuvõtte. Esiteks kokkuvõte lühidalt: meie maja vajab parandustõid mis ulatub miljonitese dollaritese. Viimaste aastate jooksul oleme mitmete organisatsioonide- ja juhtivisikutega ning koos ühiskonnaga nõu pidanud maja vajaduste ja puuduste üle. Meie tahe oli ja on tundma õpida kõikide soove ja muresid, et saaksime lahendusi leida mis oleks enamusele vastuvõetav uue Eesti Maja loomiseks ja mis oleks meeldiv kõigile ning otstarbekas meie kogukonna tarbijaile. Meie üleskutse on kuidas uut Eesti Maja ehitamist saaks majandada. Eesti Majal pole võtta oma panga kontost miljoneid. Meil on aga väga kasulik omadus, meie kinnisavara. Selle väärtusluku omaduse kaudu loodame leida partnereid kellega same kootöös läbi viia vastavaid lahendusi. Selleks otstarbeks oleme käibelelasknud palve kvalifikatsioonideks ehk Request for Qualifications (RFQ) millega palume kõiki kes on huvitatud omad tehnilised kvalifikatsioonid esitada. Nendest saame siis näha kes sobivad ja nendelt paluda pakumisi (RFP) ehk Request for Proposals.

Niiviisi same koos uue partner- ja investeeringuga luua kooskõlastatud plaani uue Eesti Maja loomiseks. On ülimalt tähtis nentida, et pole mingeid otsusi tehtud Eesti Maja ümberkolimiseks mujale. Otsust pole veel langetatud kuid Eesti Maja juhatus pole teinud mingeid plaane ümberkolimiseks. Praegune asukoht on aastaid olenud haruldane. Aga siiski meil on vaja kaaluda kõiki ettepanekuid ja variante ning oleme kohustatud arvestama meie jätkusuutlikust praegusel maapinnal või kui sunnitud siis uue asukoha leidma.

Sellel ajal kui on kõik konkreetsed pakumised sisse tulnud kutsub juhatus kokku kõik asjahuvilised ja aktsionärid koosolekuks kus hääletuse kaudu saab meie ühiskonna kodu tulevik otsustatud.

Oleme suuri edusamme teinud sest ennem RFQ ja RFP hankimisi polnud ju meil reaalseid valikuid. See on meile ju ainult algus. Tõsist koostööd on vaja. Asjade olukorrade selgitused saavad edaspidi ilmutaud Eesti Elu ajalehes ja mujal nn.

https://estohouse.wordpress.com/ Lõpliku otsus tegemisel saavad kõik aktsionärid hääletada kokkukutsutud koosolekul.

Elagu meie!

AS Eesti Maja juhatus